Thursday, 23 June 2016

Surah Al-Baqarah (100)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 100:
.  
Ringkasan tafsir;
Kaum Yahudi telah mengkhianati mungkir janji, mereka mengaku taat kepada Nabi, tapi disebaleknya telah membantu orang kafir Arab (peperangan Al-Ahzab) memerangi orang-orang Islam di Madinah. 
.
.
[Prveious] [Next]

.
Sumber,

Terjemahan (1.2.91~100);

[GS] https://t.co/UmIxLYK9EX
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/110743024308141558644/posts/FikjF5EXALr
No comments:

Post a comment